Projecten

toekomstgesprekken Stedenbouwvisie utrecht

Gemeente Utrecht ontwikkelt een Stedenbouwvisie. Deze visie beschrijft welke keuzes de gemeente maakt voor de toekomstige inrichting van de stad en hoe zij de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving op peil houdt. De input voor deze stedenbouwvisie komt van inwoners van de stad. 

LEidraad initiatief-nemersparticipatie

Gemeente Kampen werkt ter voorbereiding op de Omgevingswet aan een leidraad voor initiatiefnemersparticipatie. Een leidraad die extern én intern de participatieroute gaat verhelderen bij een ruimtelijk initiatief. Suzy gaat als projectleider dit proces begeleiden en coördineren.

De Albert Heijn Oude Dorp wordt te klein. Een uitbreiding van de winkel is wenselijk. Gezien de locatie wordt omringd door woningen, wordt het ontwerp voor de mogelijke uitbreiding samen met de buurt gemaakt. Een belangrijke stap in het proces, waar Bureau Lokahi verantwoordelijk is voor de participatie en communicatie.

UITBREIDING ALBERT HEIJN OUDE DORP HOUTEN

ONTWIKKELVISIE WONINGBOUW DEEST-ZUID

Gemeente Druten werkt aan een integrale aanpak voor Deest. Onderdeel daarvan is de ontwikkelvisie voor woningbouw in Deest-Zuid. Een proces waarbij Deestenaren intensief worden betrokken. Bureau Lokahi werkt aan de participatieaanpak en de uitvoering daarvan.

HERONTWIKKELING TERGOOI ZIEKENHUIS

Het Tergooi ziekenhuis verlaat locatie Blaricum. Hierdoor ontstaat ruimte voor een andere invulling van het terrein. Het terrein wordt getransformeerd naar een woon- en zorglandschap, in Nederland een nog vrij onbekende propositie. Bureau Lokahi werkt samen met Kickstad aan een participatie-PvA voor het vervolg. 

De Transitievisie Warmte beschrijft de route richting een aardgasvrij Meppel. Nu wil gemeente Meppel toetsen hoe de visie valt in de samenleving en hoe inwoners kijken naar de voorgestelde techniek per wijk. In dit proces treed Bureau Lokahi op als adviseur om het gesprek met gebouweigenaren vorm te geven.

WARMTE TRANSITIEVISIE MEPPEL

HERONTWIKKELING CANNENBURGERPARK

HERONTWIKKELING PLASHOEVE VINKEVEEN

WIJKAANPAK TOEKOMST OOSTERBOER

Op de Cannenburgerweg in Ankeveen maakt een oud bedrijfsterrein ruimte voor een kleinschalige woonfunctie. Een functie die veel beter past in de omgeving. Het ontwerp hiervoor wordt in co-creatie met omwonenden gemaakt. Bureau Lokahi is in dit project verantwoordelijk voor de participatie en de communicatie.

JeeGee Vastgoed gaat het terrein van het beroemde café-restaurant en hotel de Plashoeve in Vinkeveen herontwikkelen met nieuwe woningen. Een plan dat in nauwe samenspraak met de buurt wordt ontwikkeld, waarbij Bureau Lokahi verantwoordelijk is voor dat proces.

In de Meppelse wijk Oosterboer start de gemeente Meppel in 2022 met een wijkaanpak. Waar deze wijkaanpak over moet gaan, hoort de gemeente graag van haar inwoners. In dat kader organiseert Bureau Lokahi samen met Rosegaar Omgevingsmanagement een creatief participatieproces. 

HERINRICHTING MARKT SINT-OEDENRODE

Het marktplein in Sint-Oedenrode wordt heringericht. Hoe het plein eruit moet komen te zien, vragen we aan gebruikers van de Markt. Ondanks corona een veelzijdig en bruisend participatief proces met allerlei fysieke en digitale methoden om ideeën, wensen en zorgen met
ons te delen.

OMGEVINGSVISIE PAPENDRECHT

Vooroplopend op de omgevingswet ontwikkelt gemeente Papendrecht een omgevingsvisie waarin zij haar integrale koers tot 2035 beschrijft, ontworpen in samenspraak met haar inwoners. Suzy heeft de input vertaald in een visueel aantrekkelijk en vlot geschreven omgevingsvisie. 

HERONTWIKKELING SPELWIJk

Bedrijventerrein Spelwijk is al jaren een doorn in het oog van omwonenden en gemeente. Herontwikkeling is nodig. Middels een innovatief en creatief participatieproces is samen met belanghebbenden gewerkt aan het vormgeven van mogelijke ontwikkelvarianten.  

Hoe kan de functie, organisatie en beheer van de bestaande wijkcentra in Schiedam-Oost en Nieuwland beter aansluiten bij de behoefte van de wijk? Bureau Lokahi is samen met Buro de Steeg in 2017 op zoek gegaan naar een eigentijdse invulling van de wijkhuizen met en voor de wijk. 

WIJKHUIS VAN DE TOEKOMST SCHIEDAM 

COMPLEX 507 LOMBOK UTRECHT 

Complex 507, een fraai wooncomplex in Amsterdamse schoolstijl. Bouwkundig is een opknapbeurt noodzakelijk. Hoe en onder welke condities, daar heeft Bo-Ex samen met bewoners een plan voor gemaakt. Bureau Lokahi was betrokken bij de uitwerking van dit plan

TOEKOMSTVISIE HAAGDIJKEN 

De Haagdijken: historisch, divers en uniek. Straten met veel diversiteit in haar winkels en bezoekers. Maar ook straten die de laatste jaren kampen met een verzwakking van de economische positie en leegstand. In opdracht van de gemeente Breda ontwikkelden we een gedragen ruimtelijk-economische visie.

De Kanaalstraat en Damstraat: gezellige, levendige en multiculturele straten die bezoekers uit heel het land trekken. Tegelijkertijd zijn het chaotische, rommelige en onveilige straten. In een jaar tijd is een integrale buurtvisie voor het gebied ontwikkeld. Een intensief en complex proces van dialoog en gesprek. 

TOEKOMSTVISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT