Projecten

DRAAGVLAKMETING HAAGDIJKEN

HERINRICHTING MARKT SINT-OEDENRODE

REIZIGERSONDERZOEK STATION LANSINGERLAND-ZOETERMEER

De toekomstvisie Haagdijken beschrijft hoe het unieke karakter van de Bredase Haagdijk en de nieuwe Haagdijk nog meer tot zijn recht kan komen. In dit project onderzoekt Bureau Lokahi het draagvlak voor twee kortetermijnmaatregelen uit de visie. 

Het marktplein in Sint-Oedenrode wordt heringericht. Hoe het plein eruit moet komen te zien, vragen we aan gebruikers van de Markt. Ondanks corona een veelzijdig en bruisend participatief proces met allerlei fysieke en digitale methoden om ideeën, wensen en zorgen met
ons te delen.

Vanaf eind 2018 stoppen de sprinters tussen Gouda en Den Haag op het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Een volwaardig openbaar vervoersknooppunt waar diverse verkeersmodaliteiten samenkomen. Bureau Lokahi onderzoekt de reizigerspatronen en mening van reizigers over het nieuwe station. 

OMGEVINGSVISIE PAPENDRECHT

Vooroplopend op de omgevingswet ontwikkelt gemeente Papendrecht een omgevingsvisie waarin zij haar integrale koers tot 2035 beschrijft, ontworpen in samenspraak met haar inwoners. Suzy heeft de input vertaald in een visueel aantrekkelijk en vlot geschreven omgevingsvisie. 

Gebiedsgerichte aanpak Autoluw Amsterdam

Gemeente Amsterdam wordt graag een autoluwe stad met meer ruimte voor fiets, voetganger en ov. De gebiedsgerichte aanpak Autoluw biedt lopende projecten in de stad kaders om in lijn met de autoluwe ambitie te ontwikkelen. 

Herontwikkeling bedrijventerrein Spelwijk

Bedrijventerrein Spelwijk is al jaren een doorn in het oog van omwonenden en gemeente. Herontwikkeling is nodig. Middels een innovatief en creatief participatieproces is samen met belanghebbenden gewerkt aan het vormgeven van mogelijke ontwikkelvarianten.  

Toekomstvisie Haagdijken 

De Haagdijken: historisch, divers en uniek. Straten met veel diversiteit in haar winkels en bezoekers. Maar ook straten die de laatste jaren kampen met een verzwakking van de economische positie en leegstand. In opdracht van de gemeente Breda ontwikkelden we een gedragen ruimtelijk-economische visie.

DIGITAAL PLATFORM RUITERS EN MENNERS KNHS

Om recreatieve paardensporters nog meer te kunnen faciliteren, ontwikkelt de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie een nieuw digitaal buitenrijplatform voor haar leden. Een overkoepelend, kloppend en informatief platform om het buitenrijden in stand te houden. 

Collectivisering van Voorzieningen Zwolle 

Hoe komen we door anders werken en doen tot een duurzame en betaalbare sociale en zorgzame basis voor Zwolle? Die vraag stelde gemeente Zwolle zichzelf in het najaar van 2018. Suzy was als projectsecretaris betrokken bij het projectteam dat werkte aan het nieuwe sociale beleid. 

Evaluatieonderzoek beeldschermcommunicatie Diakonessenhuis Zeist 

Het Diakonessenhuis in Zeist communiceert tegenwoordig via beeldschermen in de wachtkamers om patiënten te informeren over zaken als de route, wachttijd en aanwezige zorgverleners. Bureau Lokahi onderzocht hoe dit wordt ervaren en welke verbeteringen er zijn. 

Complex 507 Lombok 

Complex 507, een fraai wooncomplex in Amsterdamse schoolstijl. Bouwkundig is een opknapbeurt noodzakelijk. Hoe en onder welke condities, daar heeft Bo-Ex samen met bewoners een plan voor gemaakt. Bureau Lokahi was betrokken bij de uitwerking van dit plan

Wijkhuis van de Toekomst Schiedam 

Hoe kan de functie, organisatie en beheer van de bestaande wijkcentra in Schiedam-Oost en Nieuwland beter aansluiten bij de behoefte van de wijk? Bureau Lokahi is samen met Buro de Steeg in 2017 op zoek gegaan naar een eigentijdse invulling van de wijkhuizen met en voor de wijk. 

Toekomstvisie Kanaalstraat/Damstraat Utrecht 

De Kanaalstraat en Damstraat: gezellige, levendige en multiculturele straten die bezoekers uit heel het land trekken. Tegelijkertijd zijn het chaotische, rommelige en onveilige straten. In een jaar tijd is een integrale buurtvisie voor het gebied ontwikkeld. Een intensief en complex proces van dialoog en gesprek.