Toekomstvisie Kanaalstraat / Damstraat Utrecht 

De Kanaalstraat en Damstraat: twee gezellige, levendige en multiculturele straten die bezoekers uit heel het land trekken. Maar ook chaotische, rommelige en onveilige straten. In een jaar tijd is gewerkt aan een gedragen integrale buurtvisie. Een intensief en complex proces van dialoog en gesprek. Bureau Lokahi was verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het proces. 

Het is duidelijk: de Kanaalstraat en Damstraat zijn veelzijdige straten, nu en in de toekomst. Op dit moment ervaren bewoners en winkeliers ook regelmatig overlast. Van jeugd of kleine criminaliteit. Of van het verkeer dat chaotisch en gevaarlijk is. Voetgangers, fietsers en auto’s zitten elkaar regelmatig in de weg. De afgelopen jaren kwam Lombok dan ook vaak negatief in de pers en was er in de buurt discussie over veiligheid, overlast, afval, drugs, verkeer, parkeren en de uitstraling van de wijk. 

De situatie in de Kanaalstraat en Damstraat vraagt om actie. Niets doen is geen optie. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben zich verenigd in het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de Kanaalstraat en Damstraat. Ze worden daarin ondersteund door Bureau Lokahi, Buro de Steeg en 12N Urban Matters. De visie gaat over het verbeteren van de inrichting en verkeerssituatie, mogelijke diversificatie van winkels en horeca, het vergroten van woon- en verblijfsgenot en het vergroten van de veiligheid. Een intensief en complex proces van dialoog. 

Een gedragen integrale buurtvisie, waar thema’s als verkeer, economie, gezondheid, duurzaamheid, inrichting, volkshuisvesting en maatschappelijke ontwikkeling nauw in elkaar grijpen. Een complex en langdurig participatieproces dat de gemeente Utrecht graag gebruikt als voorbeeld voor vergelijkbare toekomstige projecten in de stad. 

resultaat

Download

Periode: 2016/2017
Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Rol Bureau Lokahi: projectsecretaris
In samenwerking met: Buro de Steeg, 12N Urban Matters
Beeldmateriaal: Nina Slagmolen (omgeving) en Bureau Lokahi (proces)

"Suzy is gevoelig voor de belangen van alle partijen en weet heel goed de contacten te onderhouden. Ze is zeer nauwgezet en creatief in het bedenken van de opzet en werkwijze van een project. Een aanrader voor elke projectleider en opdrachtgever!"

- Frans Werter, Buro de Steeg

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.