Over Lokahi

Bureau Lokahi is het adviesbureau van Suzy Koot. Haar missie is helder: mensen invloed geven in de transitie van gebieden. Hoe? Door nieuwe coalities te smeden, goed te luisteren, kansen te benutten en slim te verbinden. It’s all in the name. Lokahi betekent in het Hawaiiaans balans en harmonie. En daar zit nou juist de kern: participatie om te komen tot een gebalanceerd concept of visie voor een gebied. Een plan waarin verschillende belangen, behoeften en wensen samenkomen en waar belanghebbenden achter staan.

De stad is divers. Het is een plek waar veel mensen hun basis vinden. Het is juist die diversiteit in mensen, in al hun verscheidenheid en rijkdom aan kennis, ervaring en inzicht, die een stad maakt tot een broedplaats van creativiteit en vooruitgang. Die verscheidenheid zorgt niet alleen voor een prettige leefomgeving, maar ook voor een vruchtbaar proces. Samen werken we aan het vormgeven van een prettige en toekomstbestendige leefomgeving. Door in gesprek te gaan én te blijven met bewoners en gebruikers van een gebied.

Ontwikkel in co-creatie

Wij werken altijd gebiedsgericht en geven vorm aan nieuwe samenwerkingen tussen bewoners, bedrijven maatschappelijke organisaties en overheden. In onze aanpak stellen we niet het ontwerp als eindproduct centraal, maar de bewoners en gebruikers van het gebied eromheen. Bureau Lokahi maakt een aanpak die past bij het doel, het onderwerp van gesprek en de kaders. Hierbij gaan we uit van belevingswereld van de doelgroep en de kracht van de plek. 

Ontwerp door maatwerk

Creëer energie

Onze ervaring leert dat mensen zich betrokken voelen als zij zien dat hun inbreng ertoe doet. Met heldere kaders, begrijpelijke taal en gedragen verhalen. Aansprekende werkvormen die passen bij de doelgroep zijn belangrijk om blijvende betrokkenheid te organiseren. De ene keer betekent dat een bruisend driedaags ontwerpfestival waarbij bewoners worden uitgenodigd aan de tekentafel, de andere keer een koffiecorner op straat om in gesprek te gaan over de toekomst van een gebied.   

Jij maakt de stad!