voor gebiedsontwikkeling in co-creatie

Bureau Lokahi

Bureau Lokahi werkt aan de ontwikkeling van een prettige leefomgeving. Aan toekomstbestendige plekken, waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Dat doen we niet alleen, maar juist samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijk partners en overheden. Zo creëren we plekken waar mensen zeggenschap hebben en verantwoordelijkheid nemen.  

Samen werken aan en in de stad

We werken aan verschillende soorten ruimtelijke en sociale vraagstukken. Van de herinrichting van een marktplein tot een omgevingsvisie voor een heel gebied. Of van een autoluwe aanpak voor Amsterdam tot een sociale en zorgzame basis voor Zwolle. Vaak in opdracht van overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Soms zijn we verantwoordelijk voor het geheel als projectleider, soms voor een onderdeel binnen een projectteam. Hierbij hanteren we onze kenmerkende onderzoekende, geïnteresseerde en verbindende benadering. 

Wat we doen

Serious game Wijkdecor, ontwikkelt met Rosegaar omgevingsmanagement en Brand95, is een participatietool voor ruimtelijke of sociale vraagstukken. Stap in de schoenen van bijvoorbeeld de nieuwsgierige cultuursnuiver, de duurzame pionier of de welzijnswerker en daag je tegenstander uit om de leefomgeving samen vorm te geven. Durf jij de brug te slaan tussen de verschillende belangen en behoeften in jouw project?

Speel mee met het participatiespel Wijkdecor

Gemeente Kampen werkt ter voorbereiding op de Omgevingswet aan een leidraad voor initiatiefnemersparticipatie. Een leidraad die extern én intern de participatieroute gaat verhelderen bij een ruimtelijk initiatief. Suzy gaat als projectleider dit proces begeleiden en coördineren.

Op de Cannenburgerweg in Ankeveen maakt een oud bedrijfsterrein ruimte voor een kleinschalige woonfunctie. Het ontwerp hiervoor wordt in co-creatie met omwonenden gemaakt. Bureau Lokahi is in dit project verantwoordelijk voor de participatie en de communicatie.

Merwede is een grootschalige gebiedsontwikkeling midden in de stad Utrecht. Een ambitieuze ontwikkeling, waarbij het belangrijk is de omgeving goed mee te nemen. Suzy tuigt een participatieproces op om samen met de omgeving het ontwerp voor de openbare ruimte verder vorm te geven.

Ontdek De recente projecten

ONTWERP OPENBARE RUIMTE MERWEDE

LEIDRAAD INITIATIEF-NEMERSPARTICIPATIE

Herontwikkeling cannenburgerpark