voor gebiedsontwikkeling in co-creatie

Bureau Lokahi

Bureau Lokahi werkt aan de ontwikkeling van een prettige leefomgeving. Aan toekomstbestendige plekken, waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Dat doen we niet alleen, maar juist samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijk partners en overheden. Zo creëren we plekken waar mensen zeggenschap hebben en verantwoordelijkheid nemen.  

Samen werken aan en in de stad

We werken aan verschillende soorten ruimtelijke en sociale vraagstukken. Van de herinrichting van een marktplein tot een omgevingsvisie voor een heel gebied. Of van een autoluwe aanpak voor Amsterdam tot een sociale en zorgzame basis voor Zwolle. Vaak in opdracht van overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Soms zijn we verantwoordelijk voor het geheel als projectleider, soms voor een onderdeel binnen een projectteam. Hierbij hanteren we onze kenmerkende onderzoekende, geïnteresseerde en verbindende benadering. 

Wat we doen

Serious game Wijkdecor, ontwikkelt met Rosegaar omgevingsmanagement en Brand95, is een participatietool voor ruimtelijke of sociale vraagstukken. Stap in de schoenen van bijvoorbeeld de nieuwsgierige cultuursnuiver, de duurzame pionier of de welzijnswerker en daag je tegenstander uit om de leefomgeving samen vorm te geven. Durf jij de brug te slaan tussen de verschillende belangen en behoeften in jouw project?

Speel mee met het participatiespel Wijkdecor

In de Meppelse wijk Oosterboer start de gemeente Meppel in 2022 met een wijkaanpak. Waar deze wijkaanpak over moet gaan, hoort de gemeente graag van haar inwoners. In dat kader organiseert Bureau Lokahi samen met Rosegaar Omgevingsmanagement een creatief participatieproces. 

Het marktplein in Sint-Oedenrode wordt heringericht. Hoe het plein eruit moet komen te zien, vragen we aan gebruikers van de Markt. Ondanks corona een veelzijdig en bruisend participatief proces met allerlei fysieke en digitale methoden om ideeën, wensen en zorgen met ons te delen.

Op de Cannenburgerweg in Ankeveen maakt een oud bedrijfsterrein ruimte voor een kleinschalige woonfunctie. Een functie die veel beter past in de omgeving. Het ontwerp hiervoor wordt in co-creatie met omwonenden gemaakt. Bureau Lokahi is in dit project verantwoordelijk voor de participatie en de communicatie.

Ontdek onze recente projecten

herontwikkeling cannenburgerpark

wijkaanpak toekomst oosterboer

HERINRICHTING MARKT
SINT-OEDENRODE