voor gebiedsontwikkeling in co-creatie

Bureau Lokahi

Bureau Lokahi werkt aan de ontwikkeling van een prettige leefomgeving. Aan toekomstbestendige plekken, waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Dat doen we niet alleen, maar juist samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijk partners en overheden. Zo creëren we plekken waar mensen zeggenschap hebben en verantwoordelijkheid nemen.  

Samen werken aan en in de stad

We werken aan verschillende soorten ruimtelijke en sociale vraagstukken. Van de herinrichting van een marktplein tot een omgevingsvisie voor een heel gebied. Of van een autoluwe aanpak voor Amsterdam tot een sociale en zorgzame basis voor Zwolle. Vaak in opdracht van overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Soms zijn we verantwoordelijk voor het geheel als projectleider, soms voor een onderdeel binnen een projectteam. Hierbij hanteren we onze kenmerkende onderzoekende, geïnteresseerde en verbindende benadering. 

Wat we doen

Serious game Wijkdecor, ontwikkelt met Rosegaar omgevingsmanagement en Brand95, is een participatietool voor ruimtelijke of sociale vraagstukken. Stap in de schoenen van bijvoorbeeld de nieuwsgierige cultuursnuiver, de duurzame pionier of de welzijnswerker en daag je tegenstander uit om de leefomgeving samen vorm te geven. Durf jij de brug te slaan tussen de verschillende belangen en behoeften in jouw project?

Speel mee met het participatiespel Wijkdecor

Bedrijventerrein Spelwijk is al jaren een doorn in het oog van omwonenden en gemeente. Herontwikkeling is nodig. Middels een innovatief en creatief participatieproces is samen met belanghebbenden gewerkt aan het vormgeven van mogelijke ontwikkelvarianten.  

De Haagdijken: historisch, divers en uniek. Straten met veel diversiteit in haar winkels en bezoekers. Maar ook straten die de laatste jaren kampen met een verzwakking van de economische positie en leegstand. In opdracht van de gemeente Breda ontwikkelden we een gedragen ruimtelijk-economische visie.

Vooroplopend op de omgevingswet ontwikkelt gemeente Papendrecht een omgevingsvisie waarin zij haar integrale koers tot 2035 beschrijft, ontworpen in samenspraak met haar inwoners. Suzy heeft de input vertaald in een visueel aantrekkelijk en vlot geschreven omgevingsvisie. 

Ontdek onze recente projecten

Omgevingsvisie Papendrecht 

Herontwikkeling bedrijventerrein Spelwijk 

Toekomstvisie Haagdijken