Ontwerp openbare ruimte Merwede

Merwede is een grootschalige gebiedsontwikkeling midden in de stad Utrecht. In totaal worden er 6.000 woningen gebouwd in een groen en autovrij gebied. Een ambitieuze ontwikkeling, waarbij het belangrijk is de omgeving goed mee te nemen. Suzy tuigt een participatieproces op om samen met de omgeving het ontwerp voor de openbare ruimte verder vorm te geven.

De nieuwe, Utrechtse stadswijk Merwede, in het midden van de Merwedekanaalzone, komt tussen Transwijk en Rivierenwijk te liggen op de plek waar nu een bedrijventerrein is. Het wordt een unieke Utrechtse stadswijk. Gezond stedelijk leven voor iedereen. In deze autovrije wijk kun je fijn samenleven. Met volop groen en alle stadse voorzieningen heel dichtbij. Naast woningen komen er twee basisscholen, een middelbare school, twee supermarkten, een gezondheidscentrum en een cultuurhuis. 

Nu de bouw binnenkort van start gaat, wordt goede afstemming met de buurt des te belangrijker. Er is bovendien nog een aantal thema's waar bewoners en andere belanghebbenden daadwerkelijk over kunnen meedenken. In de rol van omgevingsmanager is Suzy betrokken bij deze gebiedsontwikkeling, waarbij het niet alleen gaat om omgevingsmanagement, maar zeker ook over het opzetten en uitvoeren van de participatiestrategie. 
Het ontwerp voor de openbare ruimte ligt in het stedenbouwkundig plan grotendeels vast. Toch is er nog een aantal vrije plekken in het ontwerp die samen met (toekomstige) bewoners, ondernemers, professionele en maatschappelijke partners en andere belanghebbenden verder vormgegeven kunnen worden. Daarnaast komt er voor Rivierenwijk, de wijk tegenover Merwede, een Buurtaanpak. Samen met bewoners wordt hier gewerkt aan een ontwerp voor de aanlanding van twee nieuwe bruggen in het bestaande gebied en de herinrichting van de twee straten waar de bruggen op uit komen. Een mooie opgave en een hele eer voor bureau Lokahi om betrokken bij te worden!

ruimte voor participatie

Periode: juni 2022 - heden
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.