Leidraad initiatief-nemersparticipatie

Gemeente Kampen werkt ter voorbereiding op de Omgevingswet aan een leidraad voor initiatiefnemersparticipatie. De leidraad gaat bij een ruimtelijk initiatief zowel intern als extern de verwachtingen, rolverdeling en mogelijke participatieroutes verhelderen. Suzy gaat als projectleider dit proces begeleiden en coördineren.

Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief. Deze kernwaarden staan centraal in de Omgevingswet die waarschijnlijk begin volgend jaar haar intrede doet. De nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de huidige wetten en regels voor ruimtelijke ordening. Participatie is in de nieuwe wet een belangrijke pijler: de omgeving dient goed betrokken te worden bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om een nieuw samenspel tussen gemeente en haar inwoners.

Gemeente Kampen wil hierop voorbereiden door een leidraad te ontwikkelen voor initiatiefnemersparticipatie. Deze leidraad gaat initiatiefnemers van ruimtelijke plannen in staat stellen om aan de hand van heldere spelregels en participatieroutes inhoud te geven aan participatieprocessen. Ook intern schept dit duidelijkheid over de te nemen stappen bij een ruimtelijk initiatief en de rol die de gemeente hier zelf in speelt.

tekst tekst 

titel titel

Periode: juni 2022 - heden
Opdrachtgever: Gemeente Kampen

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.