Herontwikkeling Plashoeve Vinkeveen

JeeGee Vastgoed gaat het terrein van het beroemde café-restaurant en hotel de Plashoeve in Vinkeveen herontwikkelen met nieuwe woningen. Een plan dat in nauwe samenspraak met de buurt wordt ontwikkeld, waarbij Bureau Lokahi verantwoordelijk is voor dat proces.

Het terrein van De Plashoeve is een iconische plek met voor veel mensen vele herinneringen. Onder andere André Hazes was hier een veelgeziene gast. Ondertussen is het terrein echter verouderd en vervuild. De gebouwen zijn slecht onderhouden en het terrein oogt rommelig. Het ontbreekt bovendien aan een goede parkeer- en afvaloplossing, waardoor veel mensen hun auto en afval nu niet kwijt kunnen. Tijd dus voor een nieuw plan, dat recht doet aan de allure van de Baambrugse Zuwe.

Het terrein van de Plashoeve wordt omringd door het water van de Vinkeveense Plassen. Een unieke plek waar het uitzicht, de rust en de ruimte belangrijke kwaliteiten zijn. Initiatiefnemer JeeGee Vastgoed ontwikkelt hier een nieuwe woonfunctie: Waterfront Vinkeveen. Onderdeel van de herontwikkeling is niet alleen het café-restaurant en het hotel, maar ook de jachthaven met steigers, ligplaatsen, boothuizen en het parkeerterrein. 

Het ontwerp voor het Waterfront Vinkeveen wordt in nauwe samenspraak met (direct) omwonenden gemaakt. Bureau Lokahi is verantwoordelijk voor dit participatieproces. Voor de zomer zijn we gestart met het voeren van verkennende gesprekken met direct omwonenden en andere direct belanghebbenden. Enerzijds om inzicht te krijgen in de stakeholders en een vertrouwensband op te bouwen, anderzijds om op te halen wat belangrijk is voor het ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een eerste ambitieschets. Na de zomer gaan we in werkateliers aan de slag met het uitwerken en concretiseren van de ambitieschetsen. Er liggen dan drie scenario's voor. 

Dit project kenmerkt zich door een complexe, mondige omgeving, waarin de belangrijkste uitdaging het vinden van een balans tussen de verschillende belangen is. Een persoonlijke, betrokken aanpak staat hier centraal. Korte lijnen, transparante communicatie en helderheid over wat wel en niet kan. Een interessante opgave! Door een geplande wereldreis is bureau Lokahi helaas genoodzaakt dit project over te dragen aan Springwise Communicatie

in nauwe samenspraak met de omgeving

Periode: maart - oktober 2021
Opdrachtgever: JeeGee Vastgoed
Rol Bureau Lokahi: projectleider participatie & communicatie
In samenwerking met: Mulleners + Mulleners architecten, Hollandschap Landschapsarchitectuur, Springwise Communicatie
Beeldmateriaal: bureau Lokahi

"Ik heb veel bewondering voor de manier waarop Suzy persoonlijk en zorgvuldig zo’n participatietraject vormgeeft. Op een authentieke, deskundige en voor alle betrokkenen prettige wijze."

- valérie verlaak, springwise communicatie

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.