Toekomstvisie “Hier in de Haagdijken” Breda

Hoe kunnen we de positie van de Haagdijk en de Nieuwe Haagdijk versterken als aantrekkelijk aanloopgebied naar de binnenstad met een duidelijke economische functie en nieuw elan? Samen met belanghebbenden is gewerkt aan een toekomstvisie die antwoord geeft op deze vraag.  

Van oudsher vormen de Haagdijk en de Nieuwe Haagdijk één van de drie belangrijke aanloopstraten richting het historische stadshart van Breda. De verbinding met de binnenstad is in de huidige situatie echter niet ideaal. De economische positie van de Haagdijken is de afgelopen jaren verzwakt. Door leegstand en slecht onderhouden gevels hebben de straten niet de potentiele aantrekkingskracht en uitstraling. 

In het voorjaar van 2019 is daarom hard gewerkt aan een ruimtelijk-economische visie voor de toekomst van de straten. In opdracht van ondernemers en gemeente en in co-creatie met eigenaren, ondernemers, bewoners en bezoekers. De toekomstvisie doet onder andere uitspraken over de relatie met de binnenstad, de kracht en kernwaarden van de huidige Haagdijken en de toekomstige functionele invulling van de (Nieuwe) Haagdijk. Samen met Kickstad was Suzy verantwoordelijk voor het proces en de participatie. 

Een gedragen toekomstvisie, opgesteld in participatie met eigenaren, ondernemers, bewoners en bezoekers. Ambassadeurs van de Haagdijken, die samen de uitvoering van de visie oppakken. Een visie die leidt tot directe actie buiten, waar iedereen voor staat te trappelen om hem uit te voeren. 

resultaat

Download

Periode: 2018/2019
Opdrachtgever: gemeente Breda, ondernemersvereniging Haagdijken
Rol Bureau Lokahi: projectcoördinator
In samenwerking met: Kickstad, Spacevalue en WYNE Strategy & Innovation 
Beeldmateriaal: Evy van Nispen (proces) en Bureau Lokahi (omgeving)

"Met een grote club belanghebbenden als opdrachtgever, voelt Suzy zich als een vis is het water. Ze snapt de belangen en kan ernaar handelen. In het opstellen van de toekomstvisie speelde ze een cruciale rol in de het tot stand komen van de visie en het eindresultaat. Ik raad Suzy van harte aan bij iedereen die een drijvende kracht binnen zijn project zoekt!"

- Wout van der Heijden, Kickstad

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.