Wijkhuis van de Toekomst Schiedam 

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein zien we in Nederland steeds meer het idee van wijkhuizen ontstaan. Een centrale plek in de wijk om zorgvraag en voorzieningen, met name collectief aanbod en het versterken van participatie, bij elkaar te brengen. Zo ook in Schiedam. Bureau Lokahi is samen met Buro de Steeg in 2017 op zoek gegaan naar een eigentijdse invulling van de wijkhuizen met en voor de wijk. 

Een wijkhuis is nimmer een eenheidsworst. Maatwerk is een belangrijk inrichtingsprincipe. De menselijke factor is van doorslaggevend belang voor de wijze van organisatie en het succes van initiatieven op wijkniveau. Reden te meer om met en voor bewoners van Schiedam-oost en Nieuwland op zoek te gaan voor een eigentijdse invulling van de wijkhuizen. 

In iets minder dan een jaar tijd heeft Bureau Lokahi samen met Buro de Steeg onderzocht hoe twee bestaande buurtcentra In Schiedam-oost en Nieuwland een nieuwe invulling kunnen krijgen en hoe er een stap gemaakt kan worden van programmering in buurthuizen naar programmering op buurtniveau. Op basis van een uitgebreide beleidsanalyse en een behoefteonderzoek adviseren we gemeente Schiedam in algemene zin over de sociale koers en de rol van een wijkhuis daarbinnen.  

Een participatief proces waar in co-creatie met wijkbewoners, vrijwillige en professionele gebruikers van het wijkcentrum en gemeente is nagedacht over een eigentijdse invulling van twee wijkhuizen in Schiedam. Bovendien een reflectie op de sociale koers van de gemeente. 

resultaat

Download

Periode: 2017
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam, DOCK
Rol Bureau Lokahi: projectmedewerker en -secretaris
In samenwerking met: Buro de Steeg 
Beeldmateriaal: Bureau Lokahi

"Suzy was de spin-in-het-web van het project, en voor mij als projectleider onontbeerlijk om het moeilijke, kwetsbare en politiek gevoelige proces vorm te geven en succesvol te doorlopen."

- Frans Werter, Buro de Steeg

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.