Ontwikkelvisie woningbouw Deest-Zuid

Gemeente Druten werkt aan een integrale aanpak voor Deest. Onderdeel daarvan is de ontwikkelvisie voor woningbouw in Deest-Zuid. Een proces waarbij Deestenaren intensief worden betrokken. Bureau Lokahi werkt aan de participatieaanpak en de uitvoering daarvan.

Extra aandacht voor de leefbaarheid in Deest is nodig. Inwoners vergrijzen en de supermarkt en kroeg verdwijnen. Deestenaren maken zich zorgen over de terugloop van het verenigingsleven. Daarnaast neemt de vraag naar één- en tweepersoonswoningen in Deest steeds meer toe. Om de leefbaarheid op peil te houden, zijn meer woningen nodig. In Deest-Zuid worden al woningen toegevoegd met de projecten De Gaarden Fase 1 en Fase 2. Daaromheen liggen ook mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling.

Daarom wordt hard gewerkt aan een ontwikkelvisie voor Deest-Zuid. De ontwikkelvisie beschrijft de mogelijkheden voor uitbreiding en hoe dit er het beste uit kan komen te zien. Een proces waarbij Deestenaren intensief betrokken worden. Middels straatgesprekken gaan we in gesprek over zorgen en wensen voor de toekomst van het dorp. Een digitale enquête helpt om breder informatie op te halen. Voor wat meer verdieping organiseren we thematafels. Ook zijn er expertsessies met grondeigenaren.    

Een gedragen ontwikkelvisie voor Deest-Zuid, opgesteld in samenspraak met grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden. De ontwikkelvisie, die een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie omhelst, beschrijft hoe Deest toekomstbestendig kan zijn en blijven en hoe er versneld woningen kunnen worden toegevoegd in Deest-Zuid. 

In dit proces is bureau Lokahi verantwoordelijk voor de participatie en communicatie. In verband een geplande wereldreis is bureau Lokahi niet tot het eind betrokken. 


resultaat

Periode: juli - oktober 2021
Opdrachtgever: gemeente Druten
Rol Bureau Lokahi: adviseur participatie & communicatie
In samenwerking met: Spacevalue
Beeldmateriaal: Spacevalue

"We hebben Suzy ervaren als een zeer deskundige participatieadviseur, die snel en goed kan schakelen. Iemand die we zeker gaan missen"

- Frank Warrens, gemeente druten

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.