Omgevingsvisie
Papendrecht

Papendrecht wordt door haar inwoners gewaardeerd door de ligging tussen de majestueuze Merwede, de natuur van de Alblasserwaard en het dorpse karakter. In de omgevingsvisie beschrijft Papendrecht haar integrale koers tot 2035. Suzy had het geluk om de input verkregen uit het gesprek met belanghebbenden te mogen vertalen in een visueel aantrekkelijk en vlot geschreven visiedocument.

De nieuwe omgevingswet doet naar verwachting op 1 januari 2021 haar intrede. Met de omgevingswet bundelt de overheid de verschillende ruimtelijke wetten en regels. Het gaat uit van vertrouwen in burgers en initiatiefnemers en biedt meer maatwerk. In plaats van een ‘nee, tenzij’-houding ontstaat ruimte voor een slagvaardiger en welwillender ‘ja, mits’-principe. 

Dit vraagt om een andere manier van werken. Samenhangend, samenwerkend en in samenspraak met de samenleving. Papendrecht is dan ook het gesprek aan gegaan met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Tijdens interviews op straat, in het theater en op het voetbalveld, groepsgesprekken, werkateliers en buurtbijeenkomsten ontstond er een beeld over de toekomst van de stad. Aan Suzy de taak dit te vertalen in ontwikkelrichtingen en integrale ambities, vastgelegd in een omgevingsvisie.

Een visueel aantrekkelijk en vlot geschreven omgevingsvisie die in samenspraak met inwoners, maatschappelijk partners en professionals is vormgegeven. Samen committeren zij zich aan het einddoel: een duurzame en krachtige gemeenschap waar de kwaliteit van leven wordt behouden en versterkt. 

resultaat

Download

Periode: 2019/2020
Opdrachtgever: gemeente Papendrecht 
Rol Bureau Lokahi: schrijver en vormgever omgevingsvisie
Beeldmateriaal: Bureau Lokahi

"Grote waardering en mijn dank aan Suzy Koot, de schrijfster van het geheel en verantwoordelijk voor de vormgeving. Het is een mooi stuk geworden om trots op te zijn!"

- Corine Verver, Wethouder gemeente papendrecht

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.