Herontwikkeling bedrijventerrein Spelwijk

Bedrijventerrein Spelwijk aan de rand van Swifterbant houdt de gemoederen in het dorp al een lange tijd bezig. Verpaupering, leegstand en onveilige situaties zijn kenmerkend voor het terrein. Revitalisering is gewenst. Met belanghebbenden is gewerkt aan het vormgeven van mogelijke ontwikkelvarianten.  

In juni 2018 heeft de gemeenteraad van Dronten besloten dat Spelwijk geen nieuwe woningbouwlocatie wordt. Wel heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om mogelijke toekomstscenario’s te ontwikkelen voor de revitalisering van Spelwijk. Hierbij is nadrukkelijk de wens uitgesproken om met een out-of-the-box benadering ondernemers, pandeigenaren en omwonenden te betrekken bij het vormgeven van mogelijke ontwikkelvarianten.

Suzy heeft samen met Jonge Honden gewerkt aan dit participatietraject. Met behulp van de digitale participatietool Swipocratie zijn we informeel met passanten in gesprek gegaan. Zowel in het winkelcentrum als tijdens het voetbaltoernooi van de plaatselijke sportvereniging. Swipocratie legt de bezoeker een reeks vragen voor met steeds twee keuzemogelijkheden. Uiteindelijk rolt daar een beeld uit van hoe de deelnemer denkt over zaken als het aanzien en functie van het terrein, ruimte voor fietsers, voetgangers, recreatie, groen en tal van andere zaken. Deze input is vertaald in diverse ontwikkelvarianten, die zowel online als tijdens een buurtbijeenkomst breed zijn getoetst.  

Verschillende ontwikkelvarianten voor vitalisering van het bedrijventerrein. In co-creatie vormgegeven en gedragen door ondernemers, pandeigenaren en omwonenden. Een innovatief en creatief participatieproces!

resultaat

Download

Periode: 2019
Opdrachtgever: gemeente Dronten 
Rol Bureau Lokahi: projectmedewerker
In samenwerking met: Jonge Honden
Beeldmateriaal: Bureau Lokahi

"Het is inspirerend hoe serieus Suzy dit project nam en hoe verantwoordelijk zij zich voelde voor een goed resultaat. Bij elke taak die ze op zich nam wist ik dat het goed zou komen en dat ze haar afspraken (110%) zou nakomen."

- Jor van der Mijl, Jonge Honden 

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.