Uitbreiding Albert Heijn Oude Dorp

De Albert Heijn Oude Dorp in Houten wordt te klein. Een uitbreiding van de winkel is wenselijk. Gezien de locatie wordt omringd door woningen op korte afstand, wordt het ontwerp voor de mogelijke uitbreiding samen met de buurt gemaakt. Een belangrijke stap in het proces, waarbij Bureau Lokahi verantwoordelijk is voor de participatie en communicatie.

Het plangebied betreft een beeldbepalende locatie op het authentieke dorpsplein te midden van het Oude Dorp van Houten. De Albert Heijn speelt een belangrijke rol in de vitale functie van het dorpshart. Om aan haar vitale taak te kunnen voldoen, adviseert onderzoeksbureau Ecorys om de winkel met ca. 600 m2 - 700 m2 uit te breiden. Onderdeel van de uitbreiding is een gedegen parkeeroplossing, groen en een kleinschalige woonvoorziening.

Binnen het oude dorp van Houten zijn de Albert Heijn en de omwonenden en ondernemers buren van elkaar. En dat zullen ze nog lang blijven. Als goede buren is het belangrijk om zaken met begrip voor elkaars positie en belang zo goed mogelijk te regelen. Des te belangrijk om de uitbreidingsopgave participatief in te steken. Dat betekent in goed gesprek met elkaar, waarbij de mening van de buurt serieus wordt genomen. 

De participatieaanpak wordt gekenmerkt door een behapbaar en laagdrempelig proces met heldere communicatie. Geen ongegronde beloftes, maar duidelijkheid over wat wel of niet mogelijk is. Hoe de eventuele uitbreiding van de Albert Heijn eruit moet komen te zien, daarover gaat het gesprek. Het gaat hierbij dus niet over de vraag óf de Albert Heijn mag uitbreiden. Daarover beslist immers uiteindelijk de gemeenteraad van Houten. Het gesprek wordt gevoerd tijdens meerdere informatiebijeenkomsten, sessies met een klankbordgroep en buurtbrede bijeenkomsten. Het resultaat? Een goed, gedragen ontwerp voor de uitbreiding van de Albert Heijn dat past bij de behoeften van de omgeving. 

De OMGEVING DENKT mee

Periode: juli - oktober 2021
Opdrachtgever: Albert Heijn Oude Dorp
In samenwerking met: Interveni

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.