Participeren over de warmtetransitie Meppel

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Om dit te bereiken, worden onder andere woningen en gebouwen op termijn afgesloten van het aardgas. Deze fossiele energiebron wordt de komende jaren vervangen door duurzame alternatieven. Gemeente Meppel heeft deze landelijke doelstelling ambitieus ingestoken en zichzelf het doel gesteld om tien jaar eerder, in 2040, van het aardgas af te zijn. De vraag is echter hoe huis- en pandeigenaren hier tegenaan kijken.

Warmtetransitievisie Meppel

De afgelopen periode heeft adviesbureau Tauw samen met de werkgroep warmtetransitie van gemeente Meppel onderzocht op welke wijze Meppel van het gas af kan. Dit heeft geresulteerd in een concept-warmtetransitievisie. Deze visie beschrijft per wijk, dorp of bedrijventerrein welke technieken mogelijk zijn om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. De route hiernaartoe is verwerkt in een routekaart, waarin staat wanneer welke wijk start.

Draagvlakpeiling inwoners en ondernemers

De warmtetransitievisie is inhoudelijk zo goed als gereed. Gemeente Meppel wil nu onderzoeken hoeveel draagvlak er überhaupt is onder inwoners en ondernemers voor de warmtetransitie en de technieken en tijdlijn de gemeente voor ogen heeft. Medio 2021 wordt de samenleving daarom bevraagd over het gasvrij maken van Meppel en de bereidheid tot medewerking en eigen initiatief.

Grote diversiteit

Een dergelijk thema is complex. Niet alleen inhoudelijk wat betreft technieken en infrastructuur, maar zeker ook wat betreft emoties en zorgen. Voor veel pandeigenaren gaat het iets betekenen. Wat precies is bij heel veel mensen nog niet bekend. Bij een deel zal deze ontwikkeling vooral weerstand opleveren, omdat zij de overgang naar duurzame alternatieven niet belangrijk vinden of niet zitten te wachten op ‘gedoe’. Ook financieel gezien kan het voor onrust zorgen, of je de ontwikkeling nou wel of geen warm hart toe draagt. Belangrijk is om al deze mensen, variërend in draagvlak, maar ook in leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, taalniveau, etc. mee te nemen in het proces.

Laagdrempelig en dichtbij

Om dat te bereiken, zet bureau Lokahi samen met Rosegaar Omgevingsmanagement een intensief en inclusief participatieproces uit. Onderdeel van de aanpak zijn meerdere gemeentebrede dialoogavonden, wijkspecifieke themasessies, gesprekken met professionele stakeholders, interviews met koplopers, een online peiling met Swipocratie en een offline peiling aan de hand van gastenboekpagina’s. Dit laatste zijn huis-aan-huis pagina’s met invulvelden waarop inwoners hun mening, zorgen en wensen voor de voorgestelde wijkaanpak kunnen delen. Gezamenlijk vormt dit per wijk een gastenboek. Doel van de aanpak is niet alleen informeren, maar ook het peilen van de mening en het activeren van inwoners en ondernemers om zelf op korte of lange termijn te gaan verduurzamen.

Wil je meer weten? Lees dan hier meer informatie.

Reply...
Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.