Collectivisering van Voorzieningen Zwolle 

Gemeente Zwolle beoogt een systeemverandering, waarbij het draait om een andere manier van werken en doen in het sociaal domein. Uitgangspunt daarbij is het streven naar een goede balans tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing. Suzy heeft samen met 7 Zebra’s gewerkt aan een procesplan van aanpak om toe te werken naar de beoogde systeemverandering.

Met deze systeemverandering wordt gestuurd op een ‘beweging naar voren’. Een beweging van individuele aanpakken naar laagdrempelige en collectieve aanpakken mét de samenleving, waarbij inwoners mede-eigenaar zijn van de oplossing. Het resultaat? Een sociale basis in de samenleving: vrij toegankelijk, inclusief, deels zelf georganiseerd, uitgaande van de vraag. Met als focus ondersteuning gericht op redzaamheid en betekenisvolle daginvulling. 

Een grotere rol dus voor preventie om het aandeel individueel maatwerkvoorzieningen te verminderen. Buurtnetwerken, (sport)verenigingen en clubs worden cruciaal voor mensen om te leven zoals ze kunnen en willen. Hulp op maat is ervoor diegene die niet zelfstandig of met hulp van hun omgeving kunnen meedoen, of daarbij meer dan dat nodig hebben. Zij blijven uiteraard ook in de toekomst gebruik maken van individuele voorzieningen. 

Een plan van aanpak om te komen tot een duurzame en betaalbare sociale en zorgzame basis voor Zwolle, passend binnen het budget en verankerd in de samenleving.

resultaat

Periode: 2018
Opdrachtgever: gemeente Zwolle
Rol Bureau Lokahi: projectsecretaris
In samenwerking met: 7 Zebra’s 

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.