In co-creatie richting gedragen oplossingen

Participatie krijgt steeds vaker, al dan niet gestimuleerd door de komst van de Omgevingswet, een prominentere plek in ontwerpprocessen. En terecht. Geen enkel ontwerp komt van de grond zonder draagvlak, hoe goed het ontwerp ook is. Het moet aansluiten bij de behoeften van de omgeving. Mensen moeten zich erin herkennen. Alleen dan kom je tot gedragen en gedegen ontwerplossingen. Maar, hoe geef je mensen invloed in de ontwikkeling van gebieden? Bureau Lokahi helpt hierbij. 

Elke gebruiker van een gebied – van groot tot klein, van koopman tot omwonende, van professional tot passant, van ondernemer tot werknemer – heeft een bepaald gevoel bij een gebied en draagt inzichten met zich mee over wat goed is of wat er anders kan. Door juist hen te laten meedenken op de inhoud, ontstaan betere resultaten. Daar zijn we van overtuigd. 

Hybride aanpak 

Een standaard participatie-aanpak bestaat niet. Elke situatie is uniek. In onze aanpak stellen we niet het ontwerp als eindproduct centraal, maar de bewoners en gebruikers van het gebied waar de opgave speelt. Dat betekent een op maat gemaakte aanpak die past bij het doel, het onderwerp van gesprek en de doelgroepen die we willen bereiken.  

Energiek en creatief 

Welke aanpak we ook kiezen, het succes valt of staat met een uitnodigend en creatief proces. Aansprekende werkvormen die passen bij de verschillende doelgroepen zijn belangrijk om blijvende betrokkenheid te organiseren. Zeker nu, in een tijd waar de wereld in de ban is van corona en veel net even anders gaat. Dat vraagt om flexibiliteit en nieuwe (online) werkvormen. Wij maken het leuk voor mensen om mee te doen. Onze participatie is prikkelend, gefocust op halen én brengen. Zodat de mensen die meedoen er zelf ook wat aan hebben. 

Inclusief

Zonder inclusieve participatie bestaat er geen gedragen ontwerp. Daarom ontwerpen wij een proces waar iedereen die dat wil, kan meedoen. Onze aanpak, stijl en taal is toegankelijk en bereikbaar voor jong en oud, geschoold en ongeschoold, digibeet en digikundige. Een combinatie van on- en offlinemiddelen is onmisbaar. 

In continu gesprek 

Onze ervaring leert dat mensen zich betrokken voelen als zij zien dat hun inbreng ertoe doet. Daarom communiceren we op structurele basis met heldere kaders, begrijpelijke taal en gedragen verhalen. Daarin durven we écht te luisteren en helder te zijn in de verwachtingen. Dat is niet iets wat we eenmalig doen, maar een continu doorgaand proces. 

Wil je meer weten over onze aanpak? Of wil je eens sparren over hoe je participatie kunt inzetten in jouw project? Neem contact op via suzy@bureaulokahi.nl of 06-41661420.

Reply...
Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.