Aan de slag in Kampen!

Na een sabbatical van zeven maanden, is het tijd voor nieuwe leuke opdrachten. Om te beginnen met een nieuwe opdracht voor de gemeente Kampen. Eigenaar Suzy gaat als projectleider aan de slag om een leidraad te ontwikkelen voor initiatiefnemersparticipatie.

Omgevingswet

Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief. Deze kernwaarden staan centraal in de Omgevingswet die waarschijnlijk begin volgend jaar haar intrede doet. De nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de huidige wetten en regels voor ruimtelijke ordening. Participatie is in de nieuwe wet een belangrijke pijler: de omgeving dient goed betrokken te worden bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om een nieuw samenspel tussen gemeente en haar inwoners.

Leidraad voor initiatiefnemersparticipatie

Gemeente Kampen wil hierop voorbereiden door een leidraad te ontwikkelen voor initiatiefnemersparticipatie. Deze leidraad gaat initiatiefnemers van ruimtelijke plannen in staat stellen om aan de hand van heldere spelregels en participatieroutes inhoud te geven aan participatieprocessen. Ook intern schept dit duidelijkheid over de te nemen stappen bij een ruimtelijk initiatief en de rol die de gemeente hier zelf in speelt.

Een keer aan de beleidskant

Daar waar Suzy nu zo’n zes jaar werkt aan het vormgeven en uitvoeren van en adviseren over ruimtelijke participatieprocessen, is de opdracht in Kampen een keer een meer beleidsmatige opdracht. Niet direct met de voeten in de klei, maar juist overkoepelend sturing geven aan een nodige organisatieontwikkeling. Een hele toffe uitdaging met een zeker reflecterend karakter op eerder uitgevoerde opdrachten en methodieken! Daar kan bureau Lokahi alleen maar van groeien.

Benieuwd hoe het in Kampen gaat? Suzy praat je graag bij! Bekijk hier wat bureau Lokahi nog meer doet.

Reply...
Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.